Marcel-Schuermans-treedt-af

Vandaag 31-12-2023 heeft Marcel Schuermans zijn ontslag aangeboden aan de beheerraad als voorzitter van het dagelijksbestuur. Tevens heeft Marcel te kennen gegeven omdat verder te gaan als lid van de beheerraad.

Eendracht bedankt Marcel voor zijn 3,5 jaren voorzitter te mogen gehad te hebben.