Bericht beheerraad

Naar aanleiding van het ontslag van Dhr. Marcel Schuermans als voorzitter van Eendracht Mechelen aan de Maas, heeft de beheerraad besloten om tot eind dit seizoen te werken met een dagelijks bestuur.
De opdrachten zijn intern verdeeld om de vlotte werking van de club te garanderen.
Naar volgend seizoen toe zal herbekeken worden welke opdrachten invulling krijgen en bij deze nodigen we kandidaat-bestuurders ook graag uit om zich
voor te stellen aan het huidige bestuur. (eendrachtmechelenaandemaas@skynet.be)