Opleiding

Print Friendly, PDF & Email
Missie & Visie van het Jeugdbestuur

 

EENDRACHT Mechelen aan de Maas werkt aan een jeugdvoetbalopleiding dewelke 2 belangrijke pijlers bevat :  jeugdvoetbal (recreatie gericht) en jeugdopleiding (prestatie gericht).  Jeugdvoetballers moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen, maar niet iedereen heeft dezelfde wil, tijd en/of kwaliteit om even vaak, gericht en intensief te werken aan het verbeteren van zijn voetbalvermogen.  Toch wil EENDRACHT voor al deze voetballers de best mogelijke jeugdopleiding aanbieden.

Spelers die de wil en de kwaliteit hebben om vaak, gericht en intensief te werken aan hun voetbalvermogen, wordt de mogelijkheid geboden een voetbalopleiding te volgen.  De trainers van deze voetbalopleiding zijn gediplomeerd en hebben jarenlange voetbalervaring.  Bijkomend zal ook een techniek- en tactiektrainer ter beschikking staan die – in kleine groep – specifieke training geeft  met oog voor detail en kennis van zaken.  Hierdoor tracht hij elke individuele spelers op een hoger niveau te tillen.  De groep waarvan de spelers de wil, de tijd en/of de kwaliteit niet hebben om veel, gericht en intensief met voetbal bezig te zijn, krijgt een andere benadering.  Deze benadering is weliswaar anders (recreatiever gericht), maar beslist niet minder(waardig).

Jeugdvoetbal kan bij EENDRACHT ook voor jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, en vanaf seizoen 2013-14 wordt ook vrouwenvoetbal aangeboden.

Naast de traditionele trainingen, oefen-, competitiewedstrijden en tornooien, biedt deze club véél méér.  Zo hebben we onder andere ‘De Voetbalschool Maasmechelen’ opgericht.  De Voetbalschool tracht tijdens haar activiteiten onze jonge talenten zowel op technisch als op tactisch gebied naar een hoger niveau te brengen.  Jeugdspelers kunnen eveneens deelnemen aan de sportkampen dewelke we meermaals organiseren.  Voor elke leeftijdscategorie organiseren we jeugdtornooien gaande van een zomertornooi voor U6-U11, een voorjaars 7×7-tornooi voor U13-U17, een U13 memorial Yven Dexters en een indoor Sylvestercup voor U6-U11.  De opbrengst van de eetdagen gaat integraal naar de verbetering van de jeugdaccommodatie.

Tot slot organiseert het oudercomité tal van nevenactiviteiten zoals een kick-off party, halloweentocht met after-party, een sinterklaasfeest, een kerstfeest, een schuinwijnparty en een familiedag.

EENDRACHT, méér dan een voetbalclub !

 

1.1.2 Voetbalvisie van de club (eerste elftal en JO)

 

We gaan er steeds vanuit dat voetbal een spel is en dat binnen de spelregels van dit spel spelers keuzes moeten maken.
Doordat er in het spel een bepaalde vrijheid zit, zal dit steeds gepaard gaan met creativiteit.
Deze creativiteit willen we dat de spelers ten volle gebruiken. 

Dit willen we dan ook terugzien op het veld. Spelers moeten durven, moeten verantwoordelijkheid opnemen. M.a.w. spelers moeten een wedstrijd beleven.We streven ernaar om als ploeg dominant te spelen waarbij we trachten meer doelpunten te maken dan de tegenpartij.
Hierbij ligt de nadruk op aanvallen d.w.z. dat de tegenpartij zal moeten verdedigen.
En omdat in voetbal het aanvallen en verdedigen steeds wisselt leggen we tevens de focus op omschakelen
Want Voetbal wordt voornamelijk gespeeld in de omschakeling.
Zowel in B+ als in B-.

 

De driesleutelwoorden zijn dan ook:
  • keuzes maken
  • creativiteit
  • omschakeling

 

Tevens zijn een teamorganisatie en een onderlinge taakverdeling noodzakelijk om de wedstrijd te kunnen winnen.
Binnen de teamorganisatie krijgen de 11 spelers een individuele basistaak.
Pas vanuit een bepaalde teamfunctie en teamtaak krijgen de voetbalhandelingen van spelers betekenis.
Spelers moeten leren het rendement van hun taakuitvoering te verbeteren, sneller te handelen en zich te specialiseren in de teamtaken waarin ze het best zijn. daar hoort ook bij het ondergeschikt maken aan het teambelang en het leren omgaan met spanning en de druk van de wedstrijd.

 

a. Rol van de jeugdopleiding binnen de club.

 

We zien de eerste elftal als een eindstation van onze jeugdopleiding maar niet voor alle spelers.
Jonge spelers die het maaiveld overstijgen proberen we nadat ze minstens twee seizoenen in het eerste elftal gespeeld hebben te laten trainen bij ploegen in 1e,2e of 3e nationale. Waarna ze dan eventueel de overstap kunnen maken.
Dit betekend voor ons geen verlies- maar wel een WIN situatie want hierdoor ontdekken veel jonge talentvolle spelers onze club. Omdat ze beseffen dat ze ook al zijn om op latere “mature” leeftijd als nog een mooie voetballoopbaan uit te bouwen.

 

b. Strategie inzake doorstroming van eigen opgeleide spelers naar de A-kern
c. Strategie inzake integratie van (nieuwe) jeugdspelers in de A-kern

DOELSTELLING OP LANGE TERMIJN

JEUGDSPELERS OPLEIDEN TOT VOETBALLERS VOOR HET 1STE ELFTAL, DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN OPTIMALE BEGELEIDING WAARIN DOORSTROMING ENERZIJDS EN DE SOCIALE FUNCTIE NAAR ALLE JEUGDSPELERS EN DE SAMENWERKING MET ALLE NABURIGE CLUBS CENTRAAL STAAT ANDERZIJDS.

EEN OPLEIDING WAARBIJ BIJZONDERE AANDACHT WORDT BESTEED AAN DE TOTALE OPVOEDING VAN ALLE JEUGDPELERS. VOETBALLERS OPLEIDEN IS MEER DAN “SHOTTEN” ALLEEN.

HET SOCIAAL ENGAGEMENT BEPAALT DE KLEUR EN DE EFFICIËNTIE VAN DE CLUBWERKING MET BIJZONDERE AANDACHT ( WAARDERING ) VOOR ONZE VRIJWILLIGERS.

BETERE KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING WAARIN SPORTIEVE KANSEN WORDEN GEBODEN WAARDOOR DE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE CLUB VERGROOT

SPELERS BINDEN AAN DE CLUB.
DIRECTE RELATIE MET ALLE LEDEN.
BETERE VOETBALLERS DOOR BETERE OPLEIDING
SPELERS EN OUDERS KIEZEN VOOR KWALITEIT OP MAAT

VOORNAAMSTE DOELSTELLING IS TENSLOTTE DAT ALLE JEUGDSPELERS BETERE VOETBALLERS WORDEN EN DAT ELKE SPELER MAXIMAAL PLEZIER  BELEEFT AAN HET VOETBALSPEL EN KAN SPELEN OP ZIJN NIVEAU.