Jessa-Ziekenhuis

Beste,
“Een gezonde geest in een gezond lichaam.” Sporten is de ideale manier om ons lichaam gezond te houden en jongeren gaan vandaag al vroeg intensief met deze boodschap aan de slag. Sommigen sporten zelfs meer dan 12 uur per week. Intensieve sporters worden echter best ook intensief opgevolgd en dat is bij jongeren niet altijd het geval. In sommige sporttakken lijkt deze intensiteit ook luchtwegklachten in de hand te werken.
We nodigen jullie daarom uit om deel te nemen aan een studie naar het ontstaan van astma als gevolg van intensief sporten. De studie gaat uit van het UZ Leuven en wordt geleid door prof dr D Bullens, dienst kinder- en adolescentengeneeskunde UZ Leuven in samenwerking met prof dr L Dupont, dienst longziekten UZ Leuven; prof dr M Raes, kindergeneeskunde Jessa ziekenhuis; en dr J Leus, kindergeneeskunde Maria Middelares ZH Gent. Verder wordt ook samengewerkt met coördinerende sportartsen in Vlaanderen voor elke sportdiscipline.
Het onderzoek heeft als doel na te gaan of iemand inspanningsastma heeft en om een voorspellende test op te stellen om na te kijken welke intensieve sporters reeds kenmerken vertonen die een verhoogde kans op inspanningsastma kunnen geven. Het ontstaan van astma kan belangrijk zijn voor het verdere leven van de jongere en tevens ook het sporten zelf hinderen. De voorspellende test kan dit verhelpen door het vroegtijdig opsporen en behandelen ervan.
De onderzoeksgroep heeft reeds veel ervaring bij het uitvoeren van sport gerelateerde studies in het kader van allergie en astma, ondersteund door (inter)nationale fondsen, onder meer bij jongeren studerend aan Vlaamse topsportscholen (basketbal, voetbal, volleybal en zwemmen). Hierbij zagen we dat sommige sporttakken meer last hadden dan anderen.
Voor dit luik van de studie zijn we op zoek naar ongeveer 500 jongeren tussen de 11 en 18 jaar, die minstens 12 uur per week sporten (inclusief trainingen, competities op recreatief en/of op (inter)nationaal niveau, sport buiten club en sport op school). De studie zal starten met een vragenlijst. Vervolgens zijn een aantal testen voorzien: klassieke longfunctiemeting, inspanning nabootsende ademtest (EVH test), FeNO meting (blaastest) en ten slotte ook huidtesten om allergie op te sporen. Deze verdere testen zullen worden uitgevoerd in één van de drie onderzoekscentra (Leuven, Hasselt en Gent). De eenmalige visite neemt ongeveer 1,5 uur in beslag.
Voor de jongere zelf zal de verkregen informatie via de begeleidende sportarts kunnen worden gebruikt in de medische opvolging. Verder zal hun deelname aan de studie meehelpen om in de toekomst jongeren die verhoogde kans op inspanningsastma vertonen, vroegtijdig op te sporen en aangepast te begeleiden. Elke deelnemer ontvangt eveneens een gepaste attentie (filmticket).

 

Heel veel dank!

Met vriendelijke groeten,
Janne Goossens
Doctoraatstudent
Onderzoeksgroep Allergie en Klinische Immunologie
KU Leuven
studiesport@kuleuven.be
016/19 33 67