info-pakket-2020-2021

Beste voetballers/sters,

Beste voetbalouders,

In bijlage vinden jullie de modaliteiten i.v.m. het lidgeld voor het seizoen 2020-21.

Graag uw inschrijving bevestigen aan uw jeugdcoördinator via een berichtje (whatsapp/SMS/mail) vóór 20 april.  Uw inschrijving wordt bevestigd door de betaling van het lidgeldvoorschot van 100 € vóór 26 april. 

Compensatie door vroegtijdige stopzetting trainingen/wedstrijden (Corona)

 • COVID-19: spelers dewelke in seizoen 2019-20 bij EENDRACHT actief waren – en EENDRACHT ook in 2020-21 trouw blijven – krijgen een korting van 25€ op hun lidgeld, gezien het seizoen 6 weken vroegtijdig is beëindigd door Corona.
 • Berekening korting:
  • Een voetbalclub heeft een aantal variabele kosten zoals vergoedingen aan trainers/staf, scheidsrechters, verlichting, … dewelke wegvallen indien er geen trainingen/wedstrijden zijn.
  • Echter zijn er minstens evenveel vaste kosten, dewelke er ook zijn, zelfs als er geen trainingen/wedstrijden zijn.  Enkele voorbeelden hiervan zijn bondskosten, verzekeringen, huur kunstgrasplein/kantine, vast recht elektriciteit + water + aardgas, boekhouding, …
  • Bijkomend hebben we een verlies aan inkomsten door de annulatie van het Paaskamp, het voetbaltornooi in mei, kantine-inkomsten, inkomsten van de inkom, …
  • We hebben al deze “besparingen van uitgaven” en “verlies van inkomsten” geïnventariseerd, en kunnen hierbij maximaal 25€ korting geven bij herinschrijving voor seizoen 2020-21.

Lidgelden 2020-21

 • Het basislidgeld blijft hetzelfde als het huidige seizoen voor gewestelijke en provinciale spelers.  Voor de IP-spelers is er een verhoging op basis van de reële hogere IP-kost.
 • De corona-korting van 25€ mag (is dus niet verplicht 😉) afgetrokken worden van het eindsado te betalen vóór 31 juli.  Het voorschot van 100 € is verschuldigd vóór 26 april.  Op basis van deze betalingen, zullen we onze ploegen inschrijven bij de voetbalbond op 1 mei en worden eventuele vrije plaatsen opgevuld met nieuwe leden.
 • Kledij van seizoen 2019-20 kan ook nog gebruikt worden in 2020-21, tenminste als het nog past !
 • Uitgebreide versie lidgeld in bijlage-2.  Verkorte versie en intentieverklaring in bijlage-1

 Pre-season

 • Optioneel/vrijblijvend 10 trainingen in juli onder leiding van Dennis Hamers: techniektraining, coördinatie-oefeningen, positiespelen, positie specifieke trainingen, detail coaching
 • Zie bijlage

Zomerkamp

 • Zie bijlage

Pastadag 21 maart 2020

 • De pastadag zal op een later tijdstip doorgaan.  Wanneer is afhankelijk van de Corona-richtlijnen.
 • Desnoods gaat het door in september en hebben we volgend seizoen 2 pastadagen

Slotwoord

 • De voetbalwereld beleeft moeilijke financiële tijden.  Vele inkomsten – zoals sponsorgelden en kantine-inkomsten – dalen jaar op jaar en de kosten stijgen maar.  Vrijwilligers haken af en instroom van nieuwe vrijwilligers is er nog nauwelijks.
 • Vele clubs kunnen nog amper de eindjes aan mekaar knopen.  Grote clubs zoals Oostende, Lokeren, Roeselare, Lommel, ja zelfs Anderlecht hebben het moeilijk.  Maar ook bij amateurclubs zoals Dessel, Geel, Vosselaar, … staat het water tot aan de lippen.
 • De Corona-crisis heeft dir probleem enkel vergroot.  De meeste voetbalclubs roepen technische werkloosheid in en/of inlevering van lonen.
 • Ook zullen vele kleine clubs in provinciale reeksen het moeilijk krijgen en hoopt het amateurvoetbal op steun van de overheid.
 • Ondanks dit zal EENDRACHT volgende seizoen de lidgelden niet verhogen – uitgezonderd de IP-spelers (surplus op basis van de reële meerkost).  Meer nog, we geven 25 € Corona-korting voor de trouwe leden, ter compensatie van de 6 weken vroegtijdige beëindiging van de competitie.
 • Om toch financieel gezond te blijven, zullen we op vele posten gaan besparen en zullen we ook de tegenstanders mee laten betalen voor de verhoogde kosten.  Dit onder andere door de jetons op 2€ te brengen (reeds in voege vanaf 1 januari) en bij de inkom een drankjeton te koppelen aan de inkomprijs.

Tot binnenkort en … hou het gezond !

Sportieve groetjes,

EENDRACHT Mechelen aan de Maas

lidgelden pre-season zomerkamp 2020