hartveilig-rodekruis

Project Hartveilig

Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à 10% overleeft dit. Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en krijgt het een stroomstoot toegediend met een AED (automatische externe defibrillatoren), dan heeft het slachtoffer 60 à 70% overlevingskans.

Ons project Hartveilig wil de overlevingskans van een slachtoffer bij een hartstilstand én de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking vergroten. Dit doen we door: 

  • zoveel mogelijk steden, gemeenten, bedrijven en organisaties aanmoedigen om AEDs te plaatsen;
  • zoveel mogelijk mensen te informeren en op te leiden in reanimatie en het gebruik van een AED.

lees meer…