geen-training 2020

Beste

Op de persconferentie van de Belgische veiligheidsraad werd gisteren meegedeeld dat trainen weer toegelaten wordt, mits aan meerdere regels voldaan wordt: enkel in open lucht, afstand van 1.50m onderling, contactvrij, max 20 personen in groep, vooraf uw aanwezigheid aanmelden, niet carpoolen, club moet een begeleider voorzien om de spelers af te halen aan de toegangspoort en hun te begeleiden tot het veld, handen ontsmetten bij aankomst, ontsmetting na toiletbezoek, toiletten moeten gepoetst met detergenten na elke trainingssessie, spelers brengen gepersonaliseerde drank mee, trainingsmateriaal ontsmetten na de training, niet zitten of liggen op het veld, papieren zakdoekjes voorzien, vuilbakken regelmatig reinigen, niet spuwen op het veld, … (volledige lijst in bijlage).

Goed nieuws … maar toch !

Er stellen zich toch nog enkele vragen/problemen wat betreft de interpretatie van de nieuwe regels: 20 personen per groep of in totaliteit, 20 personen per accommodatie, per veld of per half veld, ….

Bijkomend zijn 2 van de 4 pleinen maar beschikbaar (de 2 graspleinen zijn reeds ingezaaid), waardoor – afhankelijk van de interpretatie van een groep – ieder team “maar” 3 keer kan trainen tot eind juni.

We begrijpen natuurlijk dat al de spelers een grote “honger” hebben om er terug tegenaan te gaan, maar het lijkt ons toch het beste om de streefdatum van 31 juli aan te houden!  Tegen die tijd weten we ook hoe de pandemie zich verder ontwikkeld heeft.  We willen immers geen onnodige risico’s nemen.

Er zal dus niet meer getraind worden.

Sportieve groetjes,

EENDRACHT Mechelen aan de Maas