Beschermde maatregelen

 COVID-19 maatregelen 

Wedstrijden 

1. Vanaf de toegangspoort is het dragen van een mondmasker verplicht voor spelers vanaf U13, begeleiders, ouders én supporters en dit buiten langs het plein én binnen. Mondmasker vergeten ? U kan een mondmasker kopen voor 2 € 

2. Spelers komen in wedstrijdkledij aan op de accommodatie 

3. Volg het aanwezige circulatieplan 

4. Ontsmet uw handen bij de toegangspoort, bij de ingang van de kantine, bij de wc’s, achter de toog (voor toogpersoneel), bij het watervulpunt 

5. Registratieverplichting in de kantine 

6. Afgevaardigden: vul het wedstrijdblad al vooraf in 

7. Hou steeds 1.5m afstand 

8. Geen handen schudden 

9. Zitten op tribune op de toegelaten zitplaatsen 

10. Max 45 minuten op voorhand aankomen. 

11. De kleedkamer kan enkel gebruikt worden voor de sporttas op te bergen en om van schoeisel te wisselen 

12. Bespreking in de kleedkamer enkel bij slecht weer en iedereen met mondmasker 

13. Spelers krijgen hun drank in de kleedkamer in waterbidons dewelke ze zelf meebrengen. 

14. Vervoer in eigen bubbel of allen met een mondmasker. Het niet toepassen van deze regel is op eigen verantwoordelijkheid. 

15. Douches voor senioren is toegestaan, gezien er dan spreiding over meerdere kleedkamers mogelijk is. 

16. Bankzitters dragen een mondmasker behalve de trainer. Ook op de bank wordt de 1.5m gerespecteerd (anders op bijkomende stoel of tribune) 

17. Ontsmetten van de wedstrijdballen door de afgevaardigden 

Bijkomend bij trainingen 

18. Vanaf de toegangspoort is het dragen van een mondmasker verplicht voor spelers vanaf U13 & ouders 

19. Na de training dienen spelers vanaf U13 de accommodatie onmiddellijk te verlaten met mondmasker 

20. Max 15 minuten op voorhand aanwezig zijn 

21. Aan het watervulpunt van de bidons in de kleedkamer dient men steeds te ontsmetten 

22. Ontsmetten van de trainingsballen door de spelers 

23. Ontsmetten van het trainingsmateriaal door de trainer 

Kantine 

24. Zittend consumeren 

25. Geen afhaling aan toog (invulpapiertjes op de tafel en toogpersoneel haalt dit op) 

26. Ontsmetting handen bij binnenkomst in de kantine 

27. Betaling enkel met jetons 

28. Hou steeds 1.5m afstand 

29. Geen dranken naar buiten 

30. Uitbating kantine steeds volgens de COVID-19 regels 

Algemeen 

31. Reisadvies: komt u uit een vakantiebestemming code rood/oranje, volg de richtlijnen van de overheid strikt op 

32. Bij lichte symptomen, blijf thuis 

33. Personen dewelke behoren tot de risicogroep moeten zich niet verplicht voelen hun (klein)zoon/dochter van kortbij te volgen. Gezondheid primeert en mogelijk moet u tijdelijk vanaf het thuisfront volgen.