Ga naar de Old stars Ga naar de maandplanning Ga naar het G-voetbal

COMMISSIE KANTINE/CATERING

Welke taken hebben de leden van de commissie?

  • Kantine: uitbating kantine's, jetons, drankkaarten
  • Drankbevoorrading
  • Geldomhaling jeugdwedstrijden
  • Catering

Wie zijn deze leden van de commissie kantine/catering?

Johny Harings
Nico Cleuren
Godelieve Davids
Jetons verkoop
Marie-Louise Schuermans
       
  Marc Brumec
Garcon op zondagmiddag
Andy Gyselynck Iris Soenen
 
       
Theo Pannemans
Guido Opsteyn
Richard Poelmans
Jetons verkoop
Marie-Josee Castermans
Jetons verkoop
       
Sula Natasha Claesen  
 
       

 

Sitemap
EMM bonuspage panathlon connect US follow
In het kader van het uitvoeringsbeleid Ethisch Verantwoord Sporten (EVS) van de voetbalfederatie Vlaanderen staat onze club voor de volle 100% achter "de rechten van het kind".
Als belangrijkste instrument om die rechten van het kind te waarborgen, schaart Eendracht Mechelen a/d Maas volledig achter de waarden en beginselen van de Panathlonverklaring. Deze verklaring is een verbintenis die gedragsregels vastlegt voor het nastreven van positieve en ethische waarden in de jeugdsport. Wij zijn ervan overtuigd dat het naleven van deze verklaring tot een ideale en krachtige leeromgeving voor het voetballende kind leidt.
 
Schrijf je in voor de maandelijkse e-nieuwsbrief