Ga naar de Old stars Ga naar de maandplanning Ga naar het G-voetbal

Dagelijks bestuur + Secretariaat

Voorzitter en ondervoorzitter

  • Spreekbuis club, algemene organisatie, moderator vergaderingen, …

Secretaris (GC) en ass. secretaris

  • Contactpersoon KBVB, administratie bond via E-kickoff, aansluitingen leden, …

Voorzitter
Salvatore Formoso

Secretaris (GC)
Frans Peeters

ass. Secretaris
Erwin Thijs

 

Sitemap
EMM bonuspage panathlon connect US follow
In het kader van het uitvoeringsbeleid Ethisch Verantwoord Sporten (EVS) van de voetbalfederatie Vlaanderen staat onze club voor de volle 100% achter "de rechten van het kind".
Als belangrijkste instrument om die rechten van het kind te waarborgen, schaart Eendracht Mechelen a/d Maas volledig achter de waarden en beginselen van de Panathlonverklaring. Deze verklaring is een verbintenis die gedragsregels vastlegt voor het nastreven van positieve en ethische waarden in de jeugdsport. Wij zijn ervan overtuigd dat het naleven van deze verklaring tot een ideale en krachtige leeromgeving voor het voetballende kind leidt.
 
Schrijf je in voor de maandelijkse e-nieuwsbrief