Zondag 12 augustus 2018 BBQ op Eendracht MM, tijdig reserveren is de boodschap Ga naar de maandplanning Ga naar het G-voetbal

Week Tegen Pesten

De Vlaamse Week tegen Pesten! Jij doet toch ook mee?
Van 2 tot 9 februari  2018 is er opnieuw de Vlaamse Week tegen Pesten. Dit is een actie van het netwerk ‘kies kleur tegen pesten’. We doen dit jaar als sportsector massaal mee met de STIP IT actie (een actie vanuit Ketnet voor alle kinderen en jongeren in alle sectoren). STIP staat voor Samen Tegen Iemand Pesten. Om te tonen dat je daar achter staat plaats je vier stippen op je hand. Deze staan voor:
1.    Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!
2.    Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.
3.    Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
4.    Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

Wat kan je doen tijdens de week?

  1. Doe zelf de STIP IT actie. Plaats vier bollen op je hand met jouw team, trek een foto en plaats verspreid ze breed! Gebruik #movetegenpesten #stipit #weektegenpesten.
  2. Doe mee aan de STIP IT challenge voor sport. Wees creatief met de stippen (gebruik ballen, plaats ze in het groot op het sportterrein…). Inspiratie via het filmpje van ketnet.
  3. Motiveer topsporters om stippen te plaatsen en de foto ervan op de sociale media te plaatsen. Zij zijn een belangrijk rolmodel voor veel kinderen en jongeren (binnen en buiten de sport).
  4. Kom naar een TOP-vorming op 5/02 in Genk & 7/02 in Lede.

Wat kan je doen om pesten helemaal te bannen?

  1. Zorg voor een positief groepsklimaat: doe de samenwerkingsspelen en gebruik de creatieve groepsverdelers.
  2. Maak kinderen en jongeren van pesten bewust via de thematrainingen rond pesten.
  3. Doe het pesten stoppen door het goed aan te pakken.
  4. Voorkom pesten en zorg voor goede afspraken in jouw club via een gedragscode.
  5. Zorg voor een aanspreekpunt waar gepeste sporters of hun ouders terecht kunnen.

 

Meer info over : https://topindesport.be/  en https://www.ketnet.be/doen/move-tegen-pesten

Sitemap
EMM bonuspage panathlon connect US follow
In het kader van het uitvoeringsbeleid Ethisch Verantwoord Sporten (EVS) van de voetbalfederatie Vlaanderen staat onze club voor de volle 100% achter "de rechten van het kind".
Als belangrijkste instrument om die rechten van het kind te waarborgen, schaart Eendracht Mechelen a/d Maas volledig achter de waarden en beginselen van de Panathlonverklaring. Deze verklaring is een verbintenis die gedragsregels vastlegt voor het nastreven van positieve en ethische waarden in de jeugdsport. Wij zijn ervan overtuigd dat het naleven van deze verklaring tot een ideale en krachtige leeromgeving voor het voetballende kind leidt.
 
Schrijf je in voor de maandelijkse e-nieuwsbrief